Niat Puasa Sunnah Di Siang Hari, Adakah Pahala Masih Penuh Untuk Sehari?

Redaksi PetiknetKamis, 18 Agustus 2022 | 14:29 WIB
Niat Puasa Sunnah Di Siang Hari, Adakah Pahala Masih Penuh Untuk Sehari?

PETIK.NET - Niat merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu perbuatan.

Niat berfungsi sebagai tolok ukur keihklasan seseorang dalam melakukan perbuatan, termasuk dalam menjalankan .

Namun dari segi , menurut kebanyakan ahli fiqh, niat puasa sunat boleh dilakukan pada siang hari, iaitu jika seseorang itu belum makan dan minum.

Kemudian apabila niat puasa itu sunat di siang hari, adakah orang itu mendapat pahala puasa sunat sehari penuh atau pahala sahaja sejak orang itu berniat tadi?

Dalam hal ini, seperti yang dijelaskan dalam laman web Bimbingan Islam Kementerian Agama, terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama.

Sebahagian ulama berpendapat apabila puasa itu sunnah dan berniat melakukannya di siang hari, maka kamu tetap mendapat pahala puasa sehari penuh.

Walaupun berniat puasa sunat pada waktu pagi misalnya, tetap mendapat pahala puasa sehari penuh.

Puasa dikira dari terbit fajar hingga terbit matahari.

Jika puasa sunnah itu dinilai sah menurut syariat, maka orang yang melakukannya akan mendapat pahala puasa sehari penuh dari terbit fajar hingga terbit matahari, walaupun niatnya puasa pagi atau sore. sebelum masuk waktu Dzuhur.

Manakala sebahagian ulama pula berpendapat, puasa yang niatnya dikerjakan pada waktu pagi atau petang, maka dihitung pahalanya dari waktu melakukan niat tersebut.

Dengan kata lain, sebelum melakukan niat, pahala tidak dikira.

Ulama dengan pendapat ini menilai, sesuatu ibadah itu bergantung pada niatnya, baik dari segi sahnya mahupun pahalanya.

Ini merupakan pendapat yang rajih atau lebih kuat. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Syahrullah Al-Muharram; Fadhail wa Ahkam berikut;

Adakah puasa sunat (yang diniatkan pada waktu tengah hari) diberi pahala sehari penuh atau mendapat pahala sejak niat?

Pendapat pertama mengatakan bahawa ia mendapat pahala dari awal hari atau terbit fajar.

Ini kerana puasa syariah dikira dari awal hari.

Pendapat kedua mengatakan bahawa tidak ada pahala melainkan diniatkan.

Oleh itu, jika seseorang itu berniat sejak matahari tergelincir, maka dia akan mendapat pahala puasa setengah hari sahaja.